Mga Sawikaing Tagalog (Idioms)

Ang Tagalog ay mayaman sa mga sawikain. Ano ang sawikain? Ang sawikain ay dalawa o higit pang mga salitang Philippinespinagtatambal na nagbibigay o nagpapahayag ng hindi tunay na kahulugan ng pinagsamasamang mga salita. At ang mga ito ay maririnig na ginagamit araw-araw sa pagpapahayag ng damdamin, ideya at kagustuhan sa paraang kaayaaya sa pandinig at pagbasa ng mga tao.

agaw-buhay: naghihingalo; malubha ang sakit at maaaring malapit nang mamatay (literal meaning of the two words that were combined: agaw  -to snatch; buhay- life)

balitang-kutsero: mga balitang walang katotohanan (literal meaning: balita -news; kutsero- one who drives a calesa or a chariot for pu blic transport)

basag-ulo:  gulo; away  (literal meaning: basag-broken; ulo-head)

bukas ang palad:  maawain; matulungin    (literal meaning: bukas-open; palad-palm)

kabiyak ng dibdib:  asawa; esposo (literal meaning; kabiyak-one half; dibdib-breast)

di mahulugan ng karayom: masikip; nagsisiksikang mga tao  (literal meaning:di mahulugan-where any thing cannot be dropped into; karayom-needle

lumaki ang ulo: yumabang; naging mapagmataas (literal meaning:lumaki-to grow big; ulo-head)

malikot ang kamay: kumukuha ng hindi kanya; magnanakaw; nangungupit (literal meaning: malikot-always inclined to action; kamay-hand)

may sunong na tae: taong pinagtaksilan ng asawa (literal meaning: sunong-on the head; tae-feces, bowel)

nagbibilang ng poste: walang hanap buhay (literal meaning: nagbibilang-counting; poste-post) 

 Pakidagdagan pa ninyo ang listahang ito ng mga sawikain. Patunayan natin na tunay na mayaman ang wikang Tagalog.

%d bloggers like this: