Mga Salawikain

ricefieldAng mga salawikain o kawikaang Pilipino ay mabuting hanguan ng kaalaman hinggil sa matatandang kaugalian, paniniwala, asal at gawi, kaya hindi dapat ipagwalang bahala at walain sa isip. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga salawikaing Pilipino.

Ang palay ay parisan, habang nagkakalaman, lalong nagupugay.    (Imitate the rice stalk, the more grains it bears, the lower it bows.)    

 Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi.  (Emulate what is good, Ignore what is bad.)  

Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang sa pagtanda.  (What one learns in childhood, he carries to adulthood.)

Ang tunay na anyaya, sinasamahan ng hila.  (A sincere invitation is accompanied by the pull of a hand.)

Bago ka bumati ng sa ibang uling, uling mo muna ang iyong pahirin. (Before you point out other people’s shortcomings, correct your own first.)

%d bloggers like this: